Обговорення завдань і умов виконання проекту відбулося у деканаті природничого факультету. Керівник проекту Євтушенко Едуард особливу увагу приділив принципам екологічного управління та політиці в сфері якості та екологічного керування, зобов’язанням сталого розвитку компанії Heidelbergcement Ukraine. Під час зборів учасники розподілили відповідальність і отримали персональні завдання з виконання проекту. Брошко Євген – відповідальний за фауністичний напрямок, Поздній Євген – відповідальний за ботанічний напрямок, Комарова Ірина – відповідальна за громадський та освітній напрямок, комунікатор проекту, Федяніна Ірина – відповідальна за медіа напрямок. Команда згуртована і готова до виконання завдань проекту.

Discussion of the aims and terms of the project occurred at the Natural dean’s office. Project Manager Yevtushenko Eduard paid special attention to the principles of policy in the field of environmental management and quality, and to the obligations of the sustainable development of the Heidelbergcement Ukraine company. Participants shared responsibilities and received personal project tasks during the meeting. Broshko Yevheny is responsible for the faunistic direction. Pozdnyi Yevhen is responsible for the botany direction. Komarova Irina is responsible for the social and educational direction. Fedyanina Irina is responsible for the media direction. The team is united and ready to fulfill the project tasks.