Students of National Mining University visited Rybalsky quarry

11 Липня 2017 р. викладачі та студенти Національного гірничого університету відвідали Рибальський кар’єр в рамках навчальної екологічної практики. Метою візиту на кар’єр було знайомство з технологією відкритої розробки корисних копалин та екологічними аспектами виробництва.

Студенти першого курсу гірничого факультету кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища вперше відвідали кар’єр та ознайомилися з Рибальським родовищем мігматитів, з планом гірничих робіт підприємства, переробкою гранітів та виготовленням різноманітної щебеневої продукції. Також студенти отримали інформацію щодо методів та заходів мінімізації негативного впливу виробництва на повітря, воду та надра.

Також студентам розповіли про підприємства групи "ХайдельбергЦемент" в Україні, до яких входять кар’єри, заводи з виробництва цементу та бетону, а також надали загальну інформацію про діяльність та присутність групи в світі.

Під час екскурсії стежками Рибальського кар’єру студенти-екологи збирали гербарії та накопичували матеріали для фото колекції місцевої флори та фауни. Група студентів та викладачів була вражена існуванням на кар’єрі виходів на поверхню “мандриківських верств” – шару карбонатних порід коралового рифу, що відкладався у теплому еоценовому морі 32-34 млн. років тому, та із зацікавленістю вирушила на пошуки власної колекції малюсків та коралів.

Студенти дізналися про відповідальне ставлення компанії до наслідків впливу  виробництва на навколишнє природне середовище. Вони ознайомилися з  інформацією про міжнародний конкурс the Quarry Life Award, який вчетверте проводить компанія "ХайдельбергЦемент" в Україні, правилами та вимогами конкурсу, призами та як прийняти у ньому участь.

Студенти почули доповідь про попередній етап конкурсу the Quarry Life Award, п’ятірку найкращих проектів, які було реалізовано на 3-х кар’єрах в Дніпропетровській та Київський областях,  про нагородження 3 команд переможців та про продовження активної дослідницької роботи команди орнітологів - переможців конкурсу у 2016 році.

Дякуємо представникам Національного гірничого університету за проявлену зацікавленість щодо кункурсу the Quarry Life Award та сподіваємося, що еколого-освітня екскурсія та отримана інформація буде корисною для подальшого навчання та становлення майбутніх екологів.

11 July 2017 professors and students of National Mining University visited Rybalsky quarry as a part of students’ educational ecological traineeship. They were interested to know the technology of open development and excavation of minerals as well as environment protection activities done at Rybalsky quarry.

First-year students of the Ecology and Environmental Technologies Department of Mining Faculty visited the quarry for the first time where they learned more about Rybalsky migmatites deposit, plan of mining operations of the enterprise, processing of granites and manufacturing of various crushed stone products. Students also received information on methods and measures of minimizing the negative impact of production on air, water and mineral resources.

Also students were told about the companies of HeidelbergCement in Ukraine that include quarries, cement and concrete plants as well as general information about activities and presence of HeidelbergCement Group in the world.

During the excursion ecology students collected herbarium and created a photo collection of local flora and fauna. The group of students and professors was impressed to know about the existence of "Mandykyvka layers" as surface layers of carbonate rocks of coral reef that were laid down in a warm sea eozenou around 32-34 million years ago. They carried out researches to have their own collection of shellfish and corals.

Students learned about the responsible attitude to the consequences of the impact of production on quarry ecosystem. They got acquainted with the information about the international contest the Quarry Life Award that has been launched 4th time in Ukraine, about the rules, requirements, prizes and benefits of participation. 

Students heard a report on the previous edition of the Quarry Life Award, five best projects that were implemented in 3 quarries in Dnipropetrovsk and Kyiv regions, the awarding of 3 teams of winners and the continuation of an active research work of the team of ornithologists - winners of the contest in 2016.

We are thankful to the representatives of National Mining University for their interest in the Quarry Life Award project and we hope that the ecological-educational excursion and the information received will be useful for further training and the formation of future environmentalists.