«ХайдельбергЦемент» займається розробкою концепції «Планів щодо розвитку біорізноманіття» (ВМР) з 2009 року для всіх місць видобутку матеріалу в Європі, які знаходяться в межах або поблизу територій «Натура 2000». ВМР включає в себе картування об'єкта і оцінку різних типів місць проживання в кар'єрі. Потім розробляються і впроваджуються показники для майбутнього сприяння та збереження фокусу на місцях проживання та пов'язаних з ними живих видах, беручи до уваги вимоги з видобутку мінералів і сировини. Завдяки цій концепції вплив наших дій на рослинні і тваринні види став вимірним і передбачуваним.