Згідно з Дослідженням про близькість промислових об'єктів від 2013р., складеним організацією BirdLife International, на 425 гірничодобувних об'єктах «ХайдельбергЦемент» в 20 європейських і центрально-азіатських країнах, більше 153 об'єктів були ідентифіковані як розташовані в межах 1 км від екологічної мережі ЄС "Натура 2000" (Natura 2000), Ключової орнітологічної території (IBA), Міжнародного або Національного районів, що охороняються.

У глобальному масштабі, 28% діючих вапняних кар'єрів і 22% щебеневих кар'єрів, керованих «ХайдельбергЦемент» знаходяться в межах або поблизу територій, з біорізноманіттям, що має високу цінність.

Для інтеграції специфіки біорізноманіття кожного об'єкта при управлінні кар'єром, «ХайдельбергЦемент» розробила концепцію Планів щодо розвитку біорізноманіття в 2009 р. Крім того, Група також створила свій власний набір показників, щоб допомогти керівникам кар'єра вимірювати і розвивати біорізноманітність до, під час і після періоду видобутку.